Structurele analyse

Bij herbestemming van oudere constructies ontbreekt soms de nodige informatie over de wapeningsconfiguratie en de kwaliteit van zowel het wapeningsstaal als het beton. Sanacon biedt de mogelijkheid om aan de hand van niet-destructieve methoden de wapening te detecteren in balken, kolommen en platen. Daarnaast biedt Sanacon ook destructief onderzoek aan dat noodzakelijk is om de diameter van de wapening te kennen. Met deze informatie is SANACON in staat om het draagvermogen van de structuur te toetsen aan de huidige normen en indien nodig concepten aan te reiken om de draagkracht van elementen te verhogen.

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende diensten aangeboden worden:

  • Studie van het draagvermogen van bestaande structuren uit gewapend beton
  • Aanreiken van concepten ter versterking van betonelementen (bvb. opgelijmde wapening)
  • Nazicht van de brandweerstand van elementen uit gewapend beton.
  • Wapeningsscans door middel van elektromagnetische apparatuur of radar-technologie
  • Destructieve controle van de diameter van de wapening na wegschieten van de betondekking
  • Controle van het type van de wapening (gladde of geribde staven)
  • Ontnemen van wapening voor de uitvoering van trekproeven op staal
  • Boren van kernen ter bepaling van de betondruksterkte
  • Uitvoeren van proefbelastingen met real-time meting van de vervormingen (zowel korte termijn als lange termijn belastingen)

Onze andere diensten

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade. Hierbij dient er een onderscheid gemaak…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

De term Birth Certificate is afgeleid uit het fib Bulletin 93, waarin beschreven wordt hoe bij nieu…

Volledige ondersteuning bij de uitvoering van jouw betonherstelproject op maat van de verwachte ond…

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Controle van de aanhechting van betonherstellingen Bepaling van de aanhechting van coatings …

Webdesign Figure8