Structurele analyse

Bij herbestemming van oudere constructies ontbreekt soms de nodige informatie over de wapeningsconfiguratie en de kwaliteit van zowel het wapeningsstaal als het beton. Sanacon biedt de mogelijkheid om aan de hand van niet-destructieve methoden de wapening te detecteren in balken, kolommen en platen. Daarnaast biedt Sanacon ook destructief onderzoek aan dat noodzakelijk is om de diameter van de wapening te kennen. Met deze informatie is SANACON in staat om het draagvermogen van de structuur te toetsen aan de huidige normen en indien nodig concepten aan te reiken om de draagkracht van elementen te verhogen.

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende diensten aangeboden worden:

  • Analyse van het draagvermogen van bestaande structuren uit gewapend beton
  • Advisering bij herbestemmingen van gebouwen
  • Aanreiken van concepten ter versterking van betonelementen (bvb. opgelijmde wapening)
  • Nazicht van de brandweerstand van elementen uit gewapend beton.
  • Uitvoeren van proefbelastingen met real-time meting van de vervormingen (zowel korte termijn als lange termijn belastingen)

Onze andere diensten

Studie van specifieke schadegevallen Grondige Analyse van Verstrekte Informatie In de nasleep…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade. Hierbij dient er een onderscheid gemaak…

Optimale ondersteuning voor jouw betonherstelproject, afgestemd op de verwachte onderhoudsvrije lev…

De term Birth Certificate is afgeleid uit het fib Bulletin 93, waarin beschreven wordt hoe bij nieu…

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Webdesign Figure8