Structurele analyse

Bij herbestemming van oudere constructies ontbreekt soms de nodige informatie over de wapeningsconfiguratie en de kwaliteit van zowel het wapeningsstaal als het beton. Sanacon biedt de mogelijkheid om aan de hand van niet-destructieve methoden de wapening te detecteren in balken, kolommen en platen. Daarnaast biedt Sanacon ook destructief onderzoek aan dat noodzakelijk is om de diameter van de wapening te kennen. Met deze informatie zijn stabiliteitsbureaus in staat om het draagvermogen van de structuur te toetsen aan de huidige normen.

  • Wapeningsscans door middel van elektromagnetische apparatuur of radar-technologie
  • Destructieve controle van de diameter van de wapening na wegschieten van de betondkking
  • Controle van het type van de wapening (gladde of geribde staven)
  • Ontnemen van wapening voor de uitvoering van trekproeven op staal
  • Boren van kernen ter bepaling van de betondruksterkte
  • Uitvoeren van proefbelastingen met real-time meting van de vervormingen (zowel korte termijn als lange termijn belastingen)

Onze andere diensten

Betonschade Eerst en vooral dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen schade aan het bet…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Controle van de aanhechting van betonherstellingen Bepaling van de aanhechting van coatings …

Webdesign Figure8