Monitoring

Monitoring van betonconstructies is het continu meten van één of meerdere parameters om informatie te verkrijgen over de toestand en prestaties van de constructie. De metingen gebeuren door het inbouwen van meetsensoren in nieuwe of bestaande betonconstructies. De meetsensoren worden aangesloten op een datalogger, waardoor monitoring uitgevoerd kan worden in realtime. Dit betekent dat de gegevens op elk moment beschikbaar zijn en opgevraagd kunnen worden.

SANACON kan voor u verschillende parameters die betrekking hebben op de toestand van de betonstructuur  monitoren. De parameters kunnen gerelateerd worden aan de structurele aspecten of de duurzaamheid van de constructie.

Waarom?

Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrijk om de gesteldheid van een constructie te kunnen opvolgen. Het grote voordeel van een monitoringsysteem is dat metingen continu en automatisch gebeuren, zonder de noodzaak voor fysische aanwezigheid van personen.

Door betonconstructies in realtime te monitoren wordt informatie verkregen over de huidige toestand van de constructie én kan bovendien ook een inschatting gemaakt worden over de toekomstige prestaties ervan. Op die manier kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium opgespoord worden en kunnen passende maatregelen genomen worden op het juiste moment. Hierdoor kunnen de kosten die gepaard gaan met onderhoud en/of herstelling fel verminderd worden.

Monitoring van structurele aspecten

  • Lange-termijn vervormingen (kruip)
  • Evolutie van scheurvorming (bvb. bij zettingen, krimp, temperatuursinvloeden…)

Monitoring van de duurzaamheid van betonconstructies

  • Corrosiepotentiaal
  • Resistiviteit
  • Relatieve vochtigheid
  • Temperatuur

Monitoring van een kathodisch beschermingsysteem

  • Depolarisatiemetingen (corrosiepotentiaal)
  • Stroomverbruik ter bepaling van de restlevensduur

 

Onze andere diensten

Betonschade Eerst en vooral dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen schade aan het bet…

Wapeningsscans door middel van elektromagnetische apparatuur of radar-technologie Destructieve…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Controle van de aanhechting van betonherstellingen Bepaling van de aanhechting van coatings …

Webdesign Figure8