Kathodische Bescherming

SANACON kan u helpen bij het aanpakken van problematiek rond wapeningscorrosie met behulp van kathodische bescherming. Daartoe beschikt SANACON over een aantal medewerkers met een niveau 3 certificering volgens de Europese norm EN ISO 15257:2017.
U kan een beroep doen op SANACON met betrekking tot de volgende aspecten:

 • Algemeen advies rond Kathodische Bescherming
 • Advisering in het kader van een vooronderzoek 
 • Ontwerp van een KB-Systeem met opgelgde stroom
 • Beoordeling van aannemers tijdens uitvoering
 • Uitvoering van controlemetingen (depolarisaiemetingen)
 • Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een specifiek KB systeem. Wereldwijd zijn er reeds tientallen commerciële KB systemen op de markt. De keuze voor het meest geschikte systeem voor elke toepassing is van groot belang. Daarbij gaat het niet enkel over de keuze tussen galvanische KB of KB met opgedrukte stroom, maar binnen elk systeem ook de keuze voor een specifiek type anode.
   
 • Ontwerp van een KB systeem: wanneer de keuze gemaakt is om voor een kathodische bescherming te kiezen, moet een concreet ontwerp gemaakt worden. Dit omvat de keuze voor het meest geschikte anodesysteem, het aantal anodes en de plaatsing ervan, de bekabeling, de meet en stroomvoorzieningen, de meetcellen (RE’s), de monitoring, de zonering, etc. Het ontwerp gebeurt op basis van de meest recente normen inzake kathodische bescherming van staalwapening in betonconstructies (EN ISO 12696:2016, CUR aanbeveling 45).
   
 • Installatie van proefvlakken: in bepaalde situaties kan het interessant zijn om de werking van een KB systeem op kleine schaal te testen vooraleer over te gaan tot de installatie ervan op de volledige constructie. SANACON biedt de mogelijkheid om een proefvlak te installeren en gedurende een bepaalde tijd te monitoren. Op basis van de resultaten van de monitoring wordt nagegaan indien de criteria voor de bescherming van het staal bereikt worden en kan een meer accurate voorspelling gemaakt worden met betrekking tot de levensduur van het KB systeem.
   
 • Uitvoering van controlemetingen: na installatie van een KB systeem dienen periodische controlemetingen uitgevoerd te worden (jaarlijks verplicht bij een KB systeem met opgedrukte stroom en sterk aangeraden bij een galvanisch KB systeem). Op basis van deze metingen wordt de werking van het systeem geëvalueerd en kan (in geval van een systeem met opgedrukte stroom) bijgestuurd worden indien nodig. SANACON is in staat om controlemetingen zelf uit te voeren en resultaten uit controlemetingen kritisch te analyseren een besluit te vormen over de efficiëntie van het systeem.

 

Wat?

Kathodische bescherming (KB) is een vorm van corrosiebestrijding waarbij staal beschermd wordt door het te verbinden met een ander metaal. De techniek is ontstaan vanuit de corrosiebestrijding van staalconstructies (e.g. stalen pijpleidingen), maar de toepassing ervan breidde zich in de jaren ’70 uit naar staalwapening van betonconstructies. Kathodische bescherming kan opgedeeld worden in twee soorten systemen: galvanisch of door middel van opgedrukte stroom.

Bij KB op basis van galvanische anodes (ook wel opofferanodes genoemd) wordt het betonstaal elektrisch verbonden met een andere metaal dat minder edel is dan staal, zoals zink, magnesium of aluminium. Door de verbinding van de twee metalen wordt een galvanische cel gecreëerd waardoor het minder edele metaal in oplossing gaat, i.e. corrodeert. Het minder edele metaal offert zich dus op om het staal beschermen.

In geval van KB met opgedrukte stroom wordt een inerte anode (bijvoorbeeld koolstof of titanium) aangebracht op of in het beton. Een spanning wordt aangelegd tussen de anode en het staal door deze aan te sluiten op een externe voeding. Door het aanleggen van een spanningsverschil gaat een ionenstroom lopen doorheen het beton die ervoor zorgt dat het wapeningsstaal fungeert als kathode, waardoor het corrosieproces van staal gestopt wordt.

Waarom?

Hedendaags wordt een groot deel van het constructiebudget gespendeerd aan het herstel en onderhoud van bestaande betonconstructies. Corrosie van wapeningsstaal (in de volksmond ‘betonrot’ genaamd) is hierbij verantwoordelijk voor 55% van alle duurzaamheidsproblemen. Wanneer problemen met wapeningscorrosie niet aangepakt worden, kan dit leiden tot scheurvorming in het beton of het loskomen van betonbrokstukken. De problematiek rond corrosie wordt hedendaags veelal aangepakt door een traditioneel betonherstel. Echter is dit een proces waarbij veel beton verwijderd en vervangen moet worden, wat de techniek zeer arbeidsintensief maakt. Bovendien zijn de laatste jaren heel wat gevallen opgedoken waarbij een klassiek betonherstel niet duurzaam bleek te zijn. Kathodische bescherming biedt een minder invasief alternatief voor de traditionele betonherstelling waarbij de duurzaamheid van de herstelling bovendien langer gewaarborgd is.

 
 
 

Onze andere diensten

Studie van specifieke schadegevallen Grondige Analyse van Verstrekte Informatie In de nasleep…

Onderzoek naar oorzaak, ernst en omvang van betonschade. Hierbij dient er een onderscheid gemaak…

Onderzoek naar structurele capaciteit van betonelementen. Hierbij kunnen onder meer volgende dienst…

Optimale ondersteuning voor jouw betonherstelproject, afgestemd op de verwachte onderhoudsvrije lev…

De term Birth Certificate is afgeleid uit het fib Bulletin 93, waarin beschreven wordt hoe bij nieu…

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Webdesign Figure8