DIMCOST BETON+ Partners

Bedrijfspartners

Met het oog op een kwalitatieve ondersteuning van onze bedrijfsprocessen heeft SANACON met verschillende bedrijven partnerships opgezet.

In het kader daarvan zijn sinds eind 2022 tweee aparte bedrijfstakken BETON+ en DIMCOST opgericht. Hieronder wordt dit verder toegelicht. 

 

Onze partner voor operationele ondersteuning, waarbij de focus ligt op

  • De uitvoering van correcte staalnames zoals kernboringen,
  • Het uitvoeren van sonderingen (kijkvensters),
  • Bepalen van de treksterkte,
  • Bepaling druksterkte op basis van geboorde kernen
  • Boren in speciale ATEX-zones

Meer info vind je op www.betonplus.be

 

De ontwikkeling van onze rekensoftware gaat vanaf heden verder als apart merk en bedrijf: DIMCOST.

Hieronder lichten we enkele sterke punten toe van het platform.

  • Filtering en statistische verwerking van meetdata
  • Interpretatie van gemeten carbonatatiediepte en chlorideprofielen op basis van de betondekking op zowel element- als constructieniveau (of zonering in clusters van elementen per constructie).
  • Wetenschappelijk aanvaarde wiskundige modellen ter bepaling van de kans op depassivatie (nodige voorwaarde voor de ontwikkeling van wapeningscorrosie)
  • Visuele weergaves door middel van overzichtelijke automatisch gegenereerde tabellen, grafieken en histogrammen
  • Vergelijking van grote datasets ter bepaling van zoneringen van betonherstel (nodig bij tunnels, bruggen, viaducten, grote industriële sites, etc.

Meer info vind je op www.dimcost.com

 

Webdesign Figure8