Technisch advies

In meer specifieke schadegevallen kan SANACON beroep doen op state-of-the-art kennis met betrekking tot betontechnologie, duurzaamheid van beton en structurele aspecten. De opmaak van het technisch advies kan onder meer de volgende deelaspecten omvatten:

  • Studie van de aangeleverde informatie met betrekking tot een project;
  • Opstellen van een technische nota met betrekking tot de duurzaamheid van beton blootgesteld aan een specifieke omgeving;
  • Opstellen van een technische nota met betrekking tot de structurele aspecten van beton blootgesteld aan een specifieke omgeving;
  • Advies voor de uitvoering van zinvolle labo-analyses (bijv. versnelde aantastingsproeven) en kostenraming;

Onze andere diensten

Betonschade Eerst en vooral dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen schade aan het bet…

Wapeningsscans door middel van elektromagnetische apparatuur of radar-technologie Destructieve…

Advies met betrekking tot de mogelijke uitvoering van kathodische bescherming en keuze voor een …

Waarom? Monitoring van betonconstructies, zowel nieuwbouw als bestaande structuren, is belangrij…

Controle van de aanhechting van betonherstellingen Bepaling van de aanhechting van coatings …

Webdesign Figure8